Home Home Home
ARNES p.p. 7 Jamova 39 1001 Ljubljana  
tel: (01) 479 88 00 fax: (01) 479 88 99  
e-mail: arnes@arnes.si  

Javni zavod ARNES

Omrežje ARNES

Storitve za uporabnike

Ostale storitve
Spletni posrednik (www proxy cache)
 
 
Novice
 
 
Prijava na osebno stran:
Ime: 
Geslo: 
 
WWW Proxy Cache na proxy.arnes.si:3128
Vsebina:
  • Kaj je Proxy cache?
  • Nastavitev programa Netscape Navigator
  • Nastavitev programa Microsoft Internet Explorer
  • Uporaba
  • Hierarhicno povezovanje "proxy cache" streznikov

Kaj je Proxy cache?

"Proxy cache" ima nalogo hranjenja pogosto doseganih WWW strani na bliznjem racunalniku, od koder jih nato dosegamo hitreje. Najbolj enostavno je, ce si ogledamo primer uporabe.

Uporanik A si zeli ogledati WWW stran http://www.yahoo.com/. Fizicno se ta stran nahaja v ZDA, zato mora prepotovati ozko grlo: mednarodno linijo ARNES omrezja v ZDA. Drugi (in tudi najbolj pogost) razlog pocasnosti dostopa pa je se obremenjenost popularnih WWW streznikov. Proxy cache deluje kot nekaksen "vmesni pomnilnik" in si pogosto dosegane strani shrani pri sebi; ko zeli taisto stran priklicati uporabnik B, mu ni treba cakati, da se stran znova prenese iz ZDA, ampak jo dobi direktno iz vmesnega pomnilnika (racunalnika, na kateremu tece proxy cache), kar pomeni v veliki vecini primerov hitrejsi dostop do WWW strani.

Ker je vmesni pomnilnik seveda omejen s kolicino prostora, na katerem lahko hrani take lokalne kopije oddaljenih WWW strani, morajo te kopije prej ali slej "odmreti". Pri odlocanju, katere kopije bodo ostale, katere pa odmrle, se uporablja kriterij pogostnosti dosega posamezne strani - bolj pogosto klicani naslovi se hranijo dalj. Vsaka WWW stran v vmesnem pomnilniku ima tudi omejen rok trajanja.

Strani se tudi samodejno osvezujejo in sproti se preverja, ali je prislo do sprememb originalne WWW strani. Tako se vam ni treba bati, da bi dobili zastarele informacije.

Proxy Cache na racunalniku proxy.arnes.si je nastavljen tako, da ne hrani strani, ki se generirajo vedno znova (cgi programi), saj se te strani vecinoma zgenerirajo na podlagi podatkov, ki jih je vpisal uporabnik in so lahko vsakic drugacne. Tako se torej ne hranijo naslovi strani, pri katerih je uporabnik moral vpisati osebne podatke, ali pa kaksno geslo. Taki prenosi se izvrsijo mimo vmesnega pomnilnika.

ARNESov Proxy Cache je tudi vkljucen v evropski projekt "COM Mesh", pri katerem si evropski proxy strezniki med seboj izmenjujejo lokalno shranjene strani iz vrhnje domene .com. Ta izmenjava se pospesi dostop do ameriskih spletnih strani.

Nastavitev programa Netscape

V programu Netscape Navigator 3.0/2.0 izberite Options/Network Preferences in nato kliknite na Proxies. Nadalje izberite Automatic Proxy Configuration in vpisite v okence Configuration location (URL) naslov http://arnes.muzej.si/cgi-bin/autoproxy.

V verziji 4.X pridemo do podobnega okna za nastavitve preko menija Edit/Preferences in izbire Proxies pod razdelkom Advanced (glej sliko spodaj). Podobno kot v verziji 3 izberemo Automatic proxy configuration in vpisemo v okence Configuration location (URL) naslov http://arnes.muzej.si/cgi-bin/autoproxy.

V verziji 1.1 ali 1.2 programa Netscape pridete do okna za vpis istih podatkov z izbiro Options/Preferences/Proxies.

Nastavitev programa Microsoft Internet Explorer

Izberite View/Options, kliknite na Connection, izberite Connect thru a proxy server in nastavite rubrike FTP Proxy,, HTTP Proxy in Gopher Proxy na naslov proxy.arnes.si, port 3128.

Uporaba

Uporaba vmesnega pomnilnika nikakor ne pomeni, da sedaj do strani direktno ne boste mogli - v vsakem primeru lahko s pritiskom na gumb "Reload" priklicete WWW stran direktno. Ker se strani na proxy strezniku redno osvezujejo tudi ni nevarnosti, da bi zamudili kaksno pomembno spremembo originalne strani.

Proxy Cache ima se dodatno lepo lastnost - ce prenos strani prekinete in surfate dalje, bo proxy.arnes.si opravil prenos do konca in stran shranil v vmesni pomnilnik. Ko se boste na taisto stran cez nekaj casa vrnili, jo boste torej lahko v celoti pobrali iz proxy streznika.

Hierarhicno povezovanje "proxy cache" streznikov

Proxy Cache streznike se da povezati v hierarhijo, tako da potem proxy cache na vasem lokalnem omrezju najprej preveri, ali dokument hrani ze proxy.arnes.si, sele nato se prenos izvede iz originalne lokacije. Ce bi radi svoj streznik povezali v hierarhijo z ARNESovim proxy streznikom, pisite na webmasters@arnes.si.

Podobno hierarhijo predstavlja zgoraj omenjeni projekt "COM Mesh", v katerega je povezan ARNESov proxy streznik.